Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταβάλλεται και μπορεί να εμπεριέχονται λάθη ή ανακρίβειες. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση εκ μέρους μας ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν επακριβρώς στον τόπο και τον χρόνο που έχει ανακοινωθεί. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής κάποιας εκδήλωσης. Αλλαγές μπορεί να προκύψουν ακόμα και την τελευταία στιγμή λόγο καιρικών ή άλλων συνθηκών. Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία μπορεί να μην είναι δυνατή αν αντιμετωπίζετε κινητικά ή αλλα προβλήματα. Τα μέλη της πρωτοβουλίας μας θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν αν θέλετε να παραστείτε, αλλά για διάφορες αιτίες μπορεί αυτό να μην είναι εφικτό.